NEWS

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์9 เม.ย. 2564 21:24โดยSawan Duangmanee   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2564 01:10 ]หรือคลิกสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้หมายเหตุ
1. หากท่านสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วให้พิมพ์ไปสมัครติดภาพถ่ายและแนบเอกสารตามที่ระบุ ยื่นสมัครได้ที่ห้องวิชาการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 หรือ
2. หากท่านต้องการสมัครเรียนด้วยตนเอง ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564

รับมอบทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนบกพร่องทางการมองเห็นจากโครงการสายฝน สานฝัน

โพสต์8 มี.ค. 2564 18:56โดยadmin KRP

 โรงเรียนโคราชพิทยาคม โดยผู้อำนวยการบันเทิง ทรงประโคนและคุณครูสุมิตรา หาญยิ่งพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน รับมอบทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท จากโครงการ "สายฝน สานฝัน" ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

รับมอบ Notebook จำนวน 3 เครื่อง จากบริษัท คิวบ์ ซอฟท์เทค จำกัด โดยคุณพิมพ์รัตน์ อำนวยพรสถิตย์

โพสต์8 มี.ค. 2564 18:43โดยadmin KRP

โรงเรียนโคราชพิทยาคมขอขอบพระคุณพิมพ์รัตน์ อำนวยพรสถิตย์ บริษัท คิวบ์ ซอฟท์เทค จำนวนที่ได้บริจาคคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 3 เครื่อง เพื่อมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไป 

การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์7 ม.ค. 2564 03:58โดยSawan Duangmanee   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2564 04:03 ]

โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองนักเรียนเฝ้าติดตามเป็นระยะ สำรวจความพร้อมของนักเรียน เตรียมความพร้อมของครูผู้สอน และกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
  

   
     

   
      
   
  
  


จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

โพสต์4 ม.ค. 2564 20:42โดยSawan Duangmanee

นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดถนนหน้าโรงเรียน

กิจกรรมอำลาสถาบัน

โพสต์2 มี.ค. 2563 01:55โดยadmin KRPเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนโคราชพิทยาคม โดยกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาภาคบังคับและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมวันนี้ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ พิธีกลัดดอกไม้และผูกข้อมือให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 และการมอบของขวัญและของที่ระลึกในกลุ่มรุ่นพี่และรุ่นน้องแสดงถึงความรักและสามัคคีระหว่ารุ่นพี่และรุ่นน้อง

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง SDGs

โพสต์20 ก.พ. 2563 01:22โดยadmin KRP

โรงเรียนโคราชพิทยาคม โดยคุณครูอาทิติยาภา พลแก้วได้นำนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals –SDGs) ทั้งหมด 17 ข้อ มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี 2030  เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”(Sustainable Development Goals : SDGs) 

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS

โพสต์20 ก.พ. 2563 01:07โดยadmin KRP   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2563 01:31 ]โรงเรียนโคราชพิทยาคมได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS เข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติ จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ วังน้ำเขียวเลควิวรีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์13 ก.พ. 2563 03:27โดยadmin KRP   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2563 00:21 ]


โรงเรียนโคราชพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัครมาสมัครได้ที่กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนโคราชพิทยาคม ติดต่อสอบถามโทร 044-213398

1-9 of 9