ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองนักเรียนเฝ้าติดตามเป็นระยะ สำรวจความพร้อมของนักเรียน เตรียมความพร้อมของครูผู้สอน และกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
 
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,14:01   อ่าน 193 ครั้ง