NEWS‎ > ‎

การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์7 ม.ค. 2564 03:58โดยSawan Duangmanee   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2564 04:03 ]
โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองนักเรียนเฝ้าติดตามเป็นระยะ สำรวจความพร้อมของนักเรียน เตรียมความพร้อมของครูผู้สอน และกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
  

   
     

   
      
   
  
  


Comments