NEWS‎ > ‎

กิจกรรมอำลาสถาบัน

โพสต์2 มี.ค. 2563 01:55โดยadmin KRP


เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนโคราชพิทยาคม โดยกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาภาคบังคับและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมวันนี้ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ พิธีกลัดดอกไม้และผูกข้อมือให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 และการมอบของขวัญและของที่ระลึกในกลุ่มรุ่นพี่และรุ่นน้องแสดงถึงความรักและสามัคคีระหว่ารุ่นพี่และรุ่นน้อง
Comments