NEWS‎ > ‎

ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 แบบ onsite ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์9 มิ.ย. 2564 21:26โดยadmin KRP   [ อัปเดต ]Comments