ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่องขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 6 (อ่าน 35) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่องขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 5 (อ่าน 23) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ขยายเวลาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 4 (อ่าน 21) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND และ ONLINE ฉบับที่ 3 (อ่าน 33) 01 ก.ย. 64