ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว เข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 141) 29 มี.ค. 66
ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 - 2568) (อ่าน 816) 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1064) 24 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 15 (อ่าน 846) 27 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 14 (อ่าน 913) 22 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 13 (อ่าน 841) 20 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 12 (อ่าน 631) 19 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 11 (อ่าน 543) 14 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 10 (อ่าน 546) 08 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 9 (อ่าน 566) 04 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 8 (อ่าน 777) 07 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 7 (อ่าน 751) 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 823) 29 ธ.ค. 64
แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 710) 23 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1040) 26 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 909) 25 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่องขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 6 (อ่าน 816) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่องขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 5 (อ่าน 818) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ขยายเวลาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 4 (อ่าน 783) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND และ ONLINE ฉบับที่ 3 (อ่าน 969) 01 ก.ย. 64