Photo‎ > ‎

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

โพสต์3 ก.ย. 2563 00:16โดยadmin KRP
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการบันเทิง ทรงประโคน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา และระลึกถึงคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ให้การอบรมสั่งสอนตนมา ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวร้ส covid - 19 

Comments