ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่องขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 6 (อ่าน 59) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่องขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 5 (อ่าน 43) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ขยายเวลาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 4 (อ่าน 42) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND และ ONLINE ฉบับที่ 3 (อ่าน 61) 01 ก.ย. 64